Nova proposta didàctica Dieta pel planeta. Proposta d’activitats sobre alimentació i canvi climàticContinuar llegint

El cicle de conferències de FAPA en recull una sobre Camins Escolars, que són molt més que una manera d’anarContinuar llegint

Com sabeu, els nostres centres són grans consumidors de tinta i paper, i grans generadors dels residus associats. En laContinuar llegint