Informe-3 CC Catalunya (2016)22 Downloads 3r informe (2016) sobre el canvi climàtic a Catalunya CAT Catalunya Públic General Download Now!

Informe Impactos CC Espanya (2005)28 Downloads Avaluació preliminar dels impactes del CC a Espanya CAST Espanya Especialista Download Now!

Informe MedECC (2019)23 Downloads Informe de la xarxa de científics MedECC sobre riscs associats al CC i a altres canvisContinuar llegint

IPCC Oceans&Cryosphere (2019)23 Downloads Informe especial de l’IPCC sobre Oceans i Criosfera ENG Global Especialistes Download Now!

IPCC Land (2019) SPM30 Downloads Resum per a responsables de l’administració de l’Informe especial de l’IPCC sobre Sòls i VegetacióContinuar llegint